Latvijas prezidentūra ES

Pedagogu atalgojuma modeļa projekts

Infografiku konkurss

Vai Jūs apmeklēsiet izstādi „Skola 2015”?

  • Neesmu vēl izlēmis

Par valsts atbalstu bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem (BUPS) lūdzam interesēties katru darba dienu no plkst.10.00-12.00 pa tālruni 67047984

 

Par privātajiem pirmsskolas izglītības iestāžu (PPII) pakalpojuma sniedzējiem lūdzam interesēties pa tālruni 67047912

 

 

Saziņai

Vaļņu iela 2, Rīga

LV-1050, Latvija

Tālr. 67226209

Fakss 67223905


E-pasts pasts@izm.gov.lv (e-pasta ziņojumiem pievienotais datņu kopējais pieļaujamais lielums - līdz 15 megabaitiem)

 

Ministrijas rekvizīti


Darba laiks

08.30-17.00 (pusdienas pārtraukums no 12.30-13.00), pirms vizītes lūdzam sazināties ar attiecīgo speciālistu.

 

Izglītības un zinātnes ministrijas caurlaižu izsniegšanas un apmeklētāju pieņemšanas kārtība

 

Karti varat apskatīt šeit!

 

Nosūtīt elektronisko iesniegumu!

 

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus.

Intensīvs „tolerances treniņš” divu dienu garumā

17/05/2012 09:58

Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Kultūras ministriju Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda ietvaros kopš aprīļa īsteno projektu „Integrācijas veicināšanas atbalsta sistēmas izveide trešo valstu valstspiederīgajiem jauniešiem”. Projekta laikā izstrādātās trešo valstu valstspiederīgo jauniešu integrācijas veicināšanas programmas kvalitāte tiks pārbaudīta pirmajā programmas aprobācijas seminārā, kas notiks 18. un 19.maijā, Rīgā, „CITY HOTEL TEATER”, Bruņinieku ielā 6.

Ievadvārdus seminārā teiks projekta vadītāja, starpkultūru izglītības eksperte Liesma Ose, bet ar semināru norisi un saturu iepazīstinās projekta 1. aktivitātes vadītāja Marina Milaša.

Rīgas seminārā piedalīsies skolēnu pašpārvalžu pārstāvji, direktoru vietnieki audzināšanas darbā un jaunatnes lietu speciālisti no Rīgas 53.vidusskolas, Puškina liceja, Privātās vidusskolas ,,Klasika’’, Rīgas Tehniskās universitātes, Rīgas 10.vidusskolas, Rīgas Itas Kozakēvičas Poļu vidusskolas, Rīgas Pārtikas ražotāju vidusskolas, Rīgas Stila un modes profesionālās vidusskolas, Rīgas 32.vidusskolas un Ādažu vidusskolas. Semināru dalībnieku vidū ir arī trešo valstu valstspiederīgie jaunieši, kas mācās Latvijā.

Semināros dalībniekus citu kultūru izprašanā un tolerancē trenēs biedrības „NEXT” radošās un atraktīvās ekspertes Ance Kvasņikova un Madara Peipiņa.

Lai skolotāji, kas veic direktoru vietnieku audzināšanas darbā lomu, jaunatnes darbinieki un skolēnu pašpārvaldes izprastu no trešajās valstīm - valstīm, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas - atbraukušos skolēnus un studentus, attīstītu cieņu pret viņu kultūru un radoši „uztrenētu” pašiem jau piemītošo toleranci, semināru laikā viņiem būs iespēja apgūt starpkultūru saskarsmes un starpkultūru izglītības jautājumus, iepazīt pozitīvas saskarsmes piemērus daudzkultūru sabiedrībā, migrācijas procesus Eiropā un Latvijā. Darba procesu atraktīvāku padarīs lomu spēles un praktiski uzdevumi, arī filmas.

Semināru rezultātā jūnijā plānots izveidot kvalitatīvu un jauniešiem draudzīgu integrācijas veicināšanas programmu. Tā būs pieejama integrētā veidā divos izdevumos - rokasgrāmatā un metodiskajos ieteikumos.

Tolerances īpatsvars Latvijas sabiedrībā nav pietiekams: tas secināms, aplūkojot pēdējo gadu sabiedriskās domas aptaujas. „Skolotāju tolerances barometrā” ( Providus, 2008) konstatēts, ka, skolotāji atzīst, ka svarīgi ir ieaudzināt skolēnos iecietību un tolerances nepieciešamību saista ar citas kultūras cilvēku iebraukšanu Latvijā, kas varētu notikt “kaut kad nākotnē”. Joprojām skolās trūkst izpratne par toleranci kā cieņu pret dažādību, un tā tiek izprasta šauri, nesaskatot to ikdienas situācijās. Tai pašā laikā daudzi skolotāji atzīst, ka nezinātu, kā rīkoties, ja viņu klasē vairāk sāktu mācīties dažādu kultūru bērni.

 

Kontaktinformācija:
Liesma Ose,
projekta vadītāja,
tālr. 26498654,
liesma.ose@gmail.com;
Marina Milaša,
projekta 1.aktivitātes vadītāja,
tālr. 29956962, marinam@inbox.lv

Informācija medijiem

Pēdējo reizi atjaunota: 27/02/2015

Unikālie apmeklētāji - šodien: 60, kopā: 643067

Copyright © Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija

 
Nosūtīt ieteikumus un komentārus par mājaslapu