Latvijas prezidentūra ES

Pedagogu atalgojuma modeļa projekts

Infografiku konkurss

Profesionālās izglītības prestižs pēdējos gados:

  • Būtiski paaugstinājies

  • Pamazām paaugstinās

  • Nav mainījies

  • Pazeminājies

  • Grūti pateikt

Par valsts atbalstu bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem (BUPS) lūdzam interesēties katru darba dienu no plkst.10.00-12.00 pa tālruni 67047984

 

Par privātajiem pirmsskolas izglītības iestāžu (PPII) pakalpojuma sniedzējiem lūdzam interesēties pa tālruni 67047912

 

 

Saziņai

Vaļņu iela 2, Rīga

LV-1050, Latvija

Tālr. 67226209

Fakss 67223905


E-pasts pasts@izm.gov.lv (e-pasta ziņojumiem pievienotais datņu kopējais pieļaujamais lielums - līdz 15 megabaitiem)

 

Ministrijas rekvizīti


Darba laiks

08.30-17.00 (pusdienas pārtraukums no 12.30-13.00), pirms vizītes lūdzam sazināties ar attiecīgo speciālistu.

 

Izglītības un zinātnes ministrijas caurlaižu izsniegšanas un apmeklētāju pieņemšanas kārtība

 

Karti varat apskatīt šeit!

 

Nosūtīt elektronisko iesniegumu!

 

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus.

Reglamentētās profesijas un profesionālās kvalifikācijas atzīšana

ES pilsoņu tiesības nodarboties ar profesionālo darbību citā dalībvalstī ir vienas no pamattiesībām, kas paredzētas Līgumā par Eiropas Savienības darbību. Tomēr, ievērojot noteikumus par iekšējo tirgu, tiesības nodarboties ar noteiktu profesiju katra dalībvalsts drīkst saistīt ar to, ka attiecīgajai personai ir konkrēta profesionālā kvalifikācija, kas tradicionāli ir tāda profesionālā kvalifikācija, kuru piešķir attiecīgās valsts teritorijā. Tas rada šķēršļus profesionālu speciālistu pārvietošanās brīvībai Eiropas Savienībā, jo personām, kurām ir kvalifikācija, kas tām ļauj nodarboties ar tādu pašu profesiju citā dalībvalstī, ir cita profesionālā kvalifikācija, proti, tā, kas iegūta šo personu dalībvalstī.

Lai novērstu šādus šķēršļus, Eiropas iestādes ir ieviesušas noteikumus, kas atvieglo profesionālo kvalifikāciju savstarpēju atzīšanu starp dalībvalstīm. Tāds mērķis ir 2005.gada 7.septembra Direktīvai 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu. Direktīva 2005/36/EK  paredz, ka tādu profesiju kā ārsti, vispārējās aprūpes māsas, vecmātes, zobārsti, veterinārārsti, farmaceiti un arhitekti profesionālās kvalifikācijas atzīšanā piemēro speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, tā saukto „automātisko atzīšanu”. Šajās profesijās Eiropas Ekonomiskās zonas valstis un Šveices konfederācija, uz ko attiecas profesionālo kvalifikāciju atzīšanas direktīva, ir vienojušās par kopīgām minimālajām prasībām izglītībai, kas ir atrunāts profesionālās kvalifikācijas atzīšanas direktīvā. Pārējās reglamentētajās profesijās piemēro vispārējo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu – ja nepieciešams – profesionālim nosaka kompensācijas pasākumus (piemēram, papildu praksi) vai - pārbaudes testu, kuru jānokārto par jautājumiem, kurus viņš nav apguvis savā mītnes valstī.

Dažādās valstīs ir dažāds reglamentēto profesiju skaits – Latvijā to ir 70, atsevišķās valstīs – 400. Lai veicinātu profesionāļu mobilitāti un viņu tiesības baudīt brīvu personu kustību vienotā iekšējā tirgus ietvaros, Eiropas Savienībā kā vienu no 12 svarīgākajām prioritātēm Vienotā akta I ietvaros noteica Direktīvas 2005/36/EK modernizēšanu. Tā rezultātā tika izstrādāti direktīvas grozījumi (Direktīva 2013/55/ES), kas stājās spēkā 2014.gada 17.janvārī, un divu gadu laikā šīs modernizētās direktīvas nosacījumi dalībvalstīm jāpārņem (jātransponē).

Profesionālo kvalifikāciju atzīšanas direktīva 2013/55/ES ir grozījumi Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 7.septembra Direktīvai 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu, kas paredz veicināt profesionāļu mobilitāti iekšējā tirgū, modernizējot profesionālo kvalifikāciju atzīšanas mehānismu.

Konsolidētā 2005.gada 7.septembra Direktīvas 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu versija:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:02005L0036-20140117:EN:NOT  

Latvijas Republikas profesionālās kvalifikācijas atzīšanas koordinatore: Inese Paune, Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta vecākā referente(67047877, Inese.Paune@izm.gov.lv)

Informācijas institūcija par ārvalstīs iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšanu reglamentētajās profesijās: Akadēmiskās informācijas centrs

„Viss ko vēlies zināt par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu” (66 jautājumi un 66 atbildes) (PDF)

Pēdējo reizi atjaunota: 04/03/2015

Unikālie apmeklētāji - šodien: 590, kopā: 644237

Copyright © Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija

 
Nosūtīt ieteikumus un komentārus par mājaslapu