Erasmus+

Studiju virzienu akreditācija

Struktūrfondi

Izglītība ārvalstīs

Vai IZM mājaslapā atradāt interesējošo informāciju 3 minūtēs?

  • Informāciju neatradu

Par valsts atbalstu bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un privātajiem izglītības pakalpojuma sniedzējiem lūdzam interesēties pa tālruni: 67047812

 

Saziņai

Vaļņu iela 2, Rīga

LV-1050, Latvija

Tālr. 67226209

Fakss 67223905


E-pasts pasts@izm.gov.lv (e-pasta ziņojumiem pievienotais datņu kopējais pieļaujamais lielums - līdz 15 megabaitiem)

 

Ministrijas rekvizīti


Darba laiks

08.30-17.00 (pusdienas pārtraukums no 12.30-13.00), pirms vizītes lūdzam sazināties ar attiecīgo speciālistu.

 

Izglītības un zinātnes ministrijas caurlaižu izsniegšanas un apmeklētāju pieņemšanas kārtība

 

Karti varat apskatīt šeit!

 

Nosūtīt elektronisko iesniegumu!

 

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus.

Reglamentētās profesijas un profesionālās kvalifikācijas atzīšana

ES pilsoņu tiesības nodarboties ar profesionālo darbību citā dalībvalstī ir vienas no pamattiesībām, kas paredzētas Līgumā par Eiropas Savienības darbību. Tomēr, ievērojot noteikumus par iekšējo tirgu, tiesības nodarboties ar noteiktu profesiju katra dalībvalsts drīkst saistīt ar to, ka attiecīgajai personai ir konkrēta profesionālā kvalifikācija, kas tradicionāli ir tāda profesionālā kvalifikācija, kuru piešķir attiecīgās valsts teritorijā. Tas rada šķēršļus profesionālu speciālistu pārvietošanās brīvībai Eiropas Savienībā, jo personām, kurām ir kvalifikācija, kas tām ļauj nodarboties ar tādu pašu profesiju citā dalībvalstī, ir cita profesionālā kvalifikācija, proti, tā, kas iegūta šo personu dalībvalstī.

Lai novērstu šādus šķēršļus, Eiropas iestādes ir ieviesušas noteikumus, kas atvieglo profesionālo kvalifikāciju savstarpēju atzīšanu starp dalībvalstīm. Tāds mērķis ir 2005.gada 7.septembra Direktīvai 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu

Latvijas Republikas profesionālās kvalifikācijas atzīšanas koordinatore: Inese Paune, Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta vecākā referente(67047877, Inese.Paune@izm.gov.lv)

Informācijas institūcija par ārvalstīs iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšanu reglamentētajās profesijās: Akadēmiskās informācijas centrs

„Viss ko vēlies zināt par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu” (66 jautājumi un 66 atbildes) (PDF)

Tiesību akti

Pēdējo reizi atjaunota: 17/04/2014

Unikālie apmeklētāji - šodien: 26, kopā: 583493

Copyright © Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija
Nosūtīt ieteikumus un komentārus par mājaslapu