Latvijas prezidentūra ES

Pedagogu atalgojuma modeļa projekts

Infografiku konkurss

Profesionālās izglītības prestižs pēdējos gados:

  • Būtiski paaugstinājies

  • Pamazām paaugstinās

  • Nav mainījies

  • Pazeminājies

  • Grūti pateikt

Par valsts atbalstu bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem (BUPS) lūdzam interesēties katru darba dienu no plkst.10.00-12.00 pa tālruni 67047984

 

Par privātajiem pirmsskolas izglītības iestāžu (PPII) pakalpojuma sniedzējiem lūdzam interesēties pa tālruni 67047912

 

 

Saziņai

Vaļņu iela 2, Rīga

LV-1050, Latvija

Tālr. 67226209

Fakss 67223905


E-pasts pasts@izm.gov.lv (e-pasta ziņojumiem pievienotais datņu kopējais pieļaujamais lielums - līdz 15 megabaitiem)

 

Ministrijas rekvizīti


Darba laiks

08.30-17.00 (pusdienas pārtraukums no 12.30-13.00), pirms vizītes lūdzam sazināties ar attiecīgo speciālistu.

 

Izglītības un zinātnes ministrijas caurlaižu izsniegšanas un apmeklētāju pieņemšanas kārtība

 

Karti varat apskatīt šeit!

 

Nosūtīt elektronisko iesniegumu!

 

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus.

Kontakti

Izglītības un zinātnes ministrijas informācijas centrs:

tālr. 67226209

Ministra birojs
Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departaments
Izglītības departaments
Nodrošinājuma un finanšu departaments
Politikas iniciatīvu un attīstības departaments
Sporta departaments
Struktūrfondu un starptautisko finanšu instrumentu departaments
Iekšējā audita nodaļa
Komunikācijas un dokumentu pārvaldības nodaļa
Personālvadības nodaļa
IZM resora informācijas un komunikācijas tehnoloģiju joma
IZM īstenotie struktūrfondu projekti
IZM īstenotais EK projekts "Eiropas programmas īstenošana pieaugušo izglītības jomā" 

Ieņemamais amats

Vārds, Uzvārds

Kab.Nr.

Tālrunis

E-pasts

E-pasta ziņojumiem pievienotais datņu kopējais pieļaujamais lielums - līdz 15 megabaitiem

Ministre

Mārīte Seile

300

67047810

marite.seile[at]izm.gov.lv

Parlamentārais sekretārs

Edvards Smiltēns

 

 

edvards.smiltens[at]izm.gov.lv

Valsts sekretāre

Sanda Liepiņa

303

67047911

sanda.liepina[at]izm.gov.lv

Ministra birojs

Biroja vadītāja

Linda Austere

302a

67047954

linda.austere[at]izm.gov.lv

Padomniece komunikācijas jautājumos

Egija Saļņikova

302

67047960

egija.salnikova[at]izm.gov.lv

Padomnieks juridiskajos jautājumos

Andris Kerls

302

67047805

andris.kerls[at]izm.gov.lv

Ministra palīdze

Ieva Ervalde

301

67047810

ieva.ervalde[at]izm.gov.lv

 

Nozares padomniece

Liene Bramane

Briselē

+3222383125

liene.bramane[at]mfa.gov.lv

Nozares padomniece (zinātnes nozarē)

Lauma Sīka

Briselē

+3222383168

lauma.sika[at]mfa.gov.lv

Nozares padomniece (sporta nozarē un jaunatnes jomā)

Santa Ozoliņa

Briselē

+3222383307

santa.ozolina[at]mfa.gov.lv

Nozares padomnieks (zinātnes nozarē)

Vadims Murašovs

Briselē

+3222383308

vadims.murasovs[at]izm.gov.lv

Valsts sekretāra palīdze

Una Berga

304

67047902

una.berga[at]izm.gov.lv

Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departaments

Valsts sekretāra vietniece - departamenta direktore

Agrita Kiopa

522

67047983

agrita.kiopa[at]izm.gov.lv

Departamenta direktora vietniece akreditācijas un profesionālo kvalifikāciju atzīšanas jomā

Inese Stūre

524a

67047899

inese.sture[at]izm.gov.lv

Departamenta direktora vietniece politikas plānošanas jomā

Laura Treimane

517

67047966

laura.treimane[at]izm.gov.lv

Departamenta direktora vietniece Eiropas Savienības jautājumos

Inga Jēkabsone

520

67047963

inga.jekabsone[at]izm.gov.lv

Vecākā referente (augstākā izglītība)

Izolde Rotberga

525

67047824

izolde.rotberga[at]izm.gov.lv

Eksperte (augstākā izglītība)

Jolanta Silka

515

67047785

jolanta.silka[at]izm.gov.lv

Juriskonsults (augstākā izglītība)

Māris Strads

515

67047853

maris.strads[at]izm.gov.lv

Vecākais referents (augstākā izglītība)

Reinis Lasmanis

213

67047865

reinis.lasmanis[at]izm.gov.lv

Eksperte (zinātne un inovācijas)

Karīna Aleksandra

519

67047895

karina.aleksandra[at]izm.gov.lv

Vecākais referents (zinātne un inovācijas)

Kaspars Karolis

205

67047996

kaspars.karolis[at]izm.gov.lv

Juriskonsulte (zinātne un inovācijas)

Anita Depkovska

207

67047772

anita.depkovska[at]izm.gov.lv

Eksperts

Jānis Paiders

213

67047936

janis.paiders[at]izm.gov.lv

Vecākā referente (zinātne un inovācijas)

Velta Baseviča

518a

67047971 

velta.basevica[at]izm.gov.lv

Vecākā referente

Daiga Ivsiņa

315

67047874

daiga.ivsina[at]izm.gov.lv

Vecākā referente (profesionālo kvalifikāciju atzīšana)

Inese Paune

513

67047877

inese.paune[at]izm.gov.lv

Konsultants (augstākā izglītība - studiju virzienu akreditācija)

Zigmārs Atvars

218

67047841

zigmars.atvars[at]izm.gov.lv

Juriskonsulte (augstākā izglītība - studiju virzienu akreditācija)

Linda Upīte

506

67047816

linda.upite[at]izm.gov.lv

Konsultante (augstākā izglītība - studiju virzienu akreditācija)

Iveta Logina

218

67047857

iveta.logina[at]izm.gov.lv

Vecākais eksperts

Gatis Kvēps

205

67047759

gatis.kveps[at]izm.gov.lv

Juriskosults

Inguss Kudiņš

207

67047813

inguss.kudins[at]izm.gov.lv

Izglītības departaments

Valsts sekretāra vietniece - departamenta direktore

Evija Papule

608

67047994

evija.papule[at]izm.gov.lv

Departamenta direktora vietniece vispārējās izglītības jomā

Ineta Īvāne

607a

67047849

ineta.ivane[at]izm.gov.lv

Departamenta direktora vietniece pedagogu un pieaugušo izglītības jomā

Baiba Bašķere

607

67047835

baiba.baskere[at]izm.gov.lv

Departamenta direktora vietniece izglītības statistikas un finanšu plānošanas jomā

Līga Buceniece

606a

67047830

liga.buceniece[at]izm.gov.lv

Departamenta direktora vietniece profesionālās izglītības un starptautiskās sadarbības jomā

Inta Šusta

626

67047903

inta.susta[at]izm.gov.lv

Vecākā eksperte

Modra Jansone

605

67047973, 26668173

modra.jansone[at]izm.gov.lv

Vecākā referente (pieaugušo izglītība)

Ilze Siliņa

625

67047789

ilze.silina[at]izm.gov.lv

Vecākā eksperte (profesionālā izglītība)

Ilze Buligina

612

67047762

ilze.buligina[at]izm.gov.lv

Eksperte (profesionālā izglītība)

Inga Tarvide

612

67047916

inga.tarvide[at]izm.gov.lv

Vecākais referents (pieaugušo un profesionālā izglītība)

Guntis Jurkevičs

620

67047925

guntis.jurkevics[at]izm.gov.lv

Vecākā referente (profesionālā izglītība)

Dzintra Kalniņa

614

67047942

dzintra.kalnina[at]izm.gov.lv

Vecākā referente (profesionālā izglītība)

Dzintra Gorbunova

619

67047855

dzintra.gorbunova[at]izm.gov.lv

Vecākā eksperte (pedagogu un pieaugušo izglītība)

Anita Āboliņa

622

67047930

anita.abolina[at]izm.gov.lv

Vecākā referente (vispārējā izglītība)

Dzintra Mergupe-Kutraite

610

67047817

dzintra.mergupe[at]izm.gov.lv

Eksperte (vispārējā izglītība)

Olita Arkle

611

67047944

olita.arkle[at]izm.gov.lv

Vecākā referente (vispārējā izglītība)

Sanita Treimane

624

67047924

sanita.treimane[at]izm.gov.lv

Vecākais referents (vispārējā izglītība)

Aivars Opincāns

621

67047947

aivars.opincans[at]izm.gov.lv

Vecākais eksperts (vispārējā izglītība)

Ēriks Sīka

613

67047976

eriks.sika[at]izm.gov.lv

Juriskonsults

Dainis Bīlmanis

318

67047702

dainis.bilmanis[at]izm.gov.lv

Pārvaldes vecākā referente

Aiva Šmēla

609

67047850

aiva.smela[at]izm.gov.lv

Juriskonsulte

Lāsma Švirksta

618

67047807

lasma.svirksta[at]izm.gov.lv

Pārvaldes vecākā referente

Aija Rudmane

625

67047915

aija.rudmane[at]izm.gov.lv

Pārvaldes vecākā referente

Dita Siliņa

606

67047782

dita.silina[at]izm.gov.lv

Pārvaldes vecākā referente

Ieva Grava

625

67047972

ieva.grava[at]izm.gov.lv

Eksperte

Karīna Brikmane

609

67047869

karina.brikmane[at]izm.gov.lv

Vecākā referente

Mārīte Rozenštoka

606

67047792

marite.rozenstoka[at]izm.gov.lv

Vecākā referente

Alise Trokša

606

67047858

alise.troksa[at]izm.gov.lv

Vecākā referente

Alla Imanta

625

67047955

alla.imanta[at]izm.gov.lv

Vecākā referente

Lelde Zemberga

624

67047958

lelde.zemberga[at]izm.gov.lv

Vecākā referente

Ilze Krišāne

611

67047938

ilze.krisane[at]izm.gov.lv

Nodrošinājuma un finanšu departaments

Valsts sekretāra vietnieks - departamenta direktors

Elmārs Martinsons

405

67047891

elmars.martinsons[at]izm.gov.lv

Departamenta direktora vietnieks juridiskajos jautājumos

Raimonds Kārkliņš 

406

67047840

raimonds.karklins[at]izm.gov.lv

Departamenta direktora vietniece grāmatvedības jomā

Vanda Kondeļevska

514

67047931

vanda.kondelevska[at]izm.gov.lv

Departamenta direktora vietnieks finanšu plānošanas jomā

Aldis Vindačs

410

67047705

aldis.vindacs[at]izm.gov.lv

Vecākais eksperts

Artūrs Veidemanis

411

67047831

arturs.veidemanis[at]izm.gov.lv

Vecākā referente

Inese Strode

404

67047909

inese.strode[at]izm.gov.lv

Juriskonsulte

Guntra Kušķe

401

67047880

guntra.kuske[at]izm.gov.lv

Juriskonsulte

Ilze Krastiņa

401

67047768

ilze.krastina[at]izm.gov.lv

Juriskonsulte

Inese Terinka

400

67047975

inese.terinka[at]izm.gov.lv

Juriskonsults Rimants Krūmiņš 400 67047908 rimants.krumins[at]izm.gov.lv

Vecākais eksperts

Eduards Duhanovskis

414

67047844

eduards.duhanovskis[at]izm.gov.lv

Juriskonsulte

Anna Tarlapa

415

67047948

anna.tarlapa[at]izm.gov.lv

Vecākā juriskonsulte (nekustamie īpašumi)

Madara Adamane

417

67047756

madara.adamane[at]izm.gov.lv

Juriskonsulte (nekustamie īpašumi)

Ilze Rozenštoka

417

67047765

ilze.rozenstoka[at]izm.gov.lv

Juriskonsults (nekustamie īpašumi)

Pāvels Kočergins

403

67047709

pavels.kocergins[at]izm.gov.lv

Juriskonsults (nekustamie īpašumi)

Ivars Delveris

403

67047959

ivars.delveris[at]izm.gov.lv

Vecākā eksperte (budžets un finanses)

Valda Krēsliņa

409

67047814

valda.kreslina[at]izm.gov.lv

Vecākā referente (budžets un finanses)

Initra Pavloviča

408

67047860

initra.pavlovica[at]izm.gov.lv

Vecākais referents (budžets un finanses)

Aigars Cirmans

413

 67047797

aigars.cirmans[at]izm.gov.lv

Vecākā referente (budžets un finanses)

Ilona Anča

408

67047760

ilona.anca[at]izm.gov.lv

Vecākā referente (budžets un finanses)

Gita Grosa

419

67047854

gita.grosa[at]izm.gov.lv

Vecākā referente

Anna Ņemerova

508

67047912

anna.nemerova[at]izm.gov.lv

Vecākā referente

Daina Jurjāne

508

67047984

daina.jurjane[at]izm.gov.lv

Grāmatvede

Inese Remberga

508

67047910

inese.remberga[at]izm.gov.lv

Vecākā referente (budžets un finanses)

Brigita Eihenberga

409

67047914

brigita.eihenberga[at]izm.gov.lv

Vecākā referente (budžets un finanses)

Agra Ziediņa

413

67047917

agra.ziedina[at]izm.gov.lv

Vecākā grāmatvede

Modra Johansone

509

67047859

modra.johansone[at]izm.gov.lv

Grāmatvede

Vita Ozolniece

509

67047919

vita.ozolniece[at]izm.gov.lv

Grāmatvede

Žanete Larionova

509

67047986

zanete.larionova[at]izm.gov.lv

Grāmatvede

Svetlana Ramkoviča

512

67047856

svetlana.ramkovica[at]izm.gov.lv

Grāmatvede

Ilona Lisenko

510

67047950

ilona.lisenko[at]izm.gov.lv

Grāmatvede

Ieva Pētersone

504

67047829

ieva.petersone[at]izm.gov.lv

Grāmatvede

Dzintra Dombrovska

512

67047851

dzintra.dombrovska[at]izm.gov.lv

Grāmatvede

Kristīne Rudzīte

504

67047819

kristine.rudzite[at]izm.gov.lv

Eksperte

Egita Ločmele

510

67047951

egita.locmele[at]izm.gov.lv

Nodrošinājuma nodaļa

Nodaļas vadītājs

Sandis Ozoliņš

 

67047988

sandis.ozolins[at]izm.gov.lv

Nodaļas vadītāja vietniece

Irina Križanovska

pretī 400

67047788

irina.krizanovska[at]izm.gov.lv

Informācijas tehnoloģiju administrators

Mārtiņš Noreika

226

67047920

martins.noreika[at]izm.gov.lv

Informācijas tehnoloģiju administrators

Elvijs Bokanovs

226

67047920

elvijs.bokanovs[at]izm.gov.lv

Vecākais speciālists

Jēkabs Žuks-Rože

pretī 400

67047913

jekabs.zuks[at]izm.gov.lv

Speciālists

Aldis Banga

pretī 400

67047787

aldis.banga[at]izm.gov.lv

Automobiļa vadītājs

Lauris Zīle

 

67047949

 

Automobiļa vadītājs

Armands Eglājs

 

67047949

Automobiļa vadītājs

Modris Toms

 

67047949

 

Politikas iniciatīvu un attīstības departaments

Valsts sekretāra vietniece - departamenta direktore

Līga Lejiņa

305b

67047766

liga.lejina[at]izm.gov.lv

Departamenta direktora vietniece valsts valodas politikas jomā

Vineta Ernstsone

316

67047987

vineta.ernstsone[at]izm.gov.lv

Departamenta direktora vietniece Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē jautājumos

Anita Vahere-Abražune

317a

67047828

anita.vahere[at]izm.gov.lv

Departamenta direktora vietniece jaunatnes jomā

Sanda Brūna

319

67047906

sanda.bruna[at]izm.gov.lv

Vecākā eksperte valsts valodas politikas jomā

Zaiga Sneibe

316

67047907

zaiga.sneibe[at]izm.gov.lv

Eksperte

Aļona Babiča

318

67047703

alona.babica[at]izm.gov.lv

Vecākā eksperte

Māra Katvare

311

67047876

mara.katvare[at]izm.gov.lv

Vecākā referente

Alla Pūķe

318a

67047758

alla.puke[at]izm.gov.lv

Juriskonsults

Dainis Papāns

318

67047838

dainis.papans[at]izm.gov.lv

Vecākā eksperte

Jeļena Muhina

318

67047934 

jelena.muhina[at]izm.gov.lv

Pārvaldes vecākā referente (jaunatne)

Evija Čudare

426

67047981

evija.cudare[at]izm.gov.lv

Pārvaldes vecākā referente (jaunatne)

Marika Arkliņa

426

67047952

marika.arklina[at]izm.gov.lv

Eksperte (Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības padomē jautājumos)

Aļina Kučinska

315

67047905

alina.kucinska[at]izm.gov.lv

Eksperte (Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē jautājumos)

Inita Blačforda

305

67047750

inita.blacforda[at]izm.gov.lv

Vecākā eksperte (Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē jautājumos)

Ieva Nora Fīrere

305

67047784

ieva.firere[at]izm.gov.lv

Konsultante (Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē jautājumos)

Žanete Hegmane

316a

67047701

zanete.hegmane[at]izm.gov.lv

Projektu vadītāja

Ira Raciņa

317

67047811

ira.racina[at]izm.gov.lv

Vecākā eksperte

Maija Zvirbule

 

67047872

maija.zvirbule[at]izm.gov.lv

Eksperte

Konstance Čimure

306

67047796

konstance.cimure[at]izm.gov.lv

Projektu vadītāja

Iluta Stepanova

306

67047896

iluta.stepanova[at]izm.gov.lv

Projektu vadītāja

Līva Krieva

306

67047961

liva.krieva[at]izm.gov.lv

Asistente (Latvijas prezidentūras ES Padomē jautājumos)

Laura Greiškāne

305

67047812

laura.greiskane[at]izm.gov.lv

Sporta departaments

Valsts sekretāra vietnieks - departamenta direktors

Edgars Severs

424

67047935

edgars.severs[at]izm.gov.lv

Vecākā eksperte

Anda Mičule

428

67047928

anda.micule[at]izm.gov.lv

Eksperts

Kaspars Randohs

425

67047982

kaspars.randohs[at]izm.gov.lv

Eksperte

Santa Roze

425

67047933

santa.roze[at]izm.gov.lv

Vecākā referente

Ilze Pauliņa

425

67047932

ilze.paulina[at]izm.gov.lv

Vecākā referente

Ilze Holste

425

67047995

ilze.holste[at]izm.gov.lv

Struktūrfondu un starptautisko finanšu instrumentu departaments

Departaments atrodas telpās Smilšu ielā 7 (Korespondences adrese: Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050)

Valsts sekretāra vietniece - departamenta direktore

Gunta Arāja

476

67047875

gunta.araja[at]izm.gov.lv

Departamenta direktora vietniece augstākās izglītības un zinātnes jomā

Santa Šmīdlere

353a

67047957

santa.smidlere[at]izm.gov.lv

Departamenta direktora vietniece vispārējās izglītības attīstības jomā

Ilze Sīle

468

67047809

ilze.sile[at]izm.gov.lv

Departamenta direktora vietniece Eiropas Savienības programmu un finanšu jomā

Inga Griķe

484

67047826

inga.grike[at]izm.gov.lv

Departamenta direktora vietniece profesionālās izglītības un mūžizglītības attīstības jomā

Ulrika Auniņa-Naumova

424

67047921

ulrika.aunina[at]izm.gov.lv

Vecākais eksperts

Edgars Lore

472

67047715

edgars.lore[at]izm.gov.lv

Vecākā eksperte

Inta Švirksta

361

67047882

inta.svirksta[at]izm.gov.lv

Vecākā eksperte

Velga Dadzīte

470

67047751

velga.dadzite[at]izm.gov.lv

Vecākā eksperte

Andžela Vaišle

471 

67047712

andzela.vaisle[at]izm.gov.lv

Vecākā eksperte

Zenta Iļķēna

471

67047793

zenta.ilkena[at]izm.gov.lv

Eksperte (starptautiskie finanšu instrumenti)

Evi Vīka

473

67047707

evi.vika[at]izm.gov.lv

Finanšu speciāliste

Irina Musaeļana

469

67047878

irina.musaelana[at]izm.gov.lv

Vecākā referente (struktūrfondi)

Elīna Usāre

357

67047818

elina.usare[at]izm.gov.lv

Eksperte

Dina Tihonova

475

67047808

dina.tihonova[at]izm.gov.lv

Projektu vadītāja

Inga Misiņa

475

67047937

inga.misina[at]izm.gov.lv

Vecākā referente

Elīna Kasperoviča-Kazbare

470

67047992

elina.kasperovica-kazbare[at]izm.gov.lv

Eksperte

Antra Žilinska

356

67047897

antra.zilinska[at]izm.gov.lv

Juriskonsulte

Sendija Gerge-Lubeja

357

67047871

sendija.gerge[at]izm.gov.lv

Vecākā eksperte

Kristīne Grundmane

353

67047943

kristine.grundmane[at]izm.gov.lv

Vecākā referente (struktūrfondi)

Līga Vilde - Jurisone

354

67047767

liga.vilde[at]izm.gov.lv

Juriskonsulte

Inguna Ķīse

472

67047867

inguna.kise[at]izm.gov.lv

Finanšu speciāliste

Agnese Meijere

469

67047979

agra.meijere[at]izm.gov.lv

Vecākā referente

Māra Reča

357

67047873

mara.reca[at]izm.gov.lv

Vecākā referente (struktūrfondi)

Inese Kalva

356

67047941

inese.kalva[at]izm.gov.lv

Vecākā referente

Vēsma Abizāre-Vagre

470 67047864

vesma.abizare[at]izm.gov.lv 

Vecākā referente

Dace Beļajeva

 

67047968

dace.belajeva[at]izm.gov.lv

Eksperte

Santa Zeidaka

 

67047974

santa.zeidaka[at]izm.gov.lv

Eksperte

Inese Kašurina

 

67047861

inese.kasurina[at]izm.gov.lv

Vecākā eksperte

Evelina Bole

 

67047977

evelina.bole[at]izm.gov.lv

Vecākā eksperte

Evija Zača

 

 

evija.zaca[at]izm.gov.lv

Pārvaldes vecākā referente Līga Kivriņa 475 67047967 liga.kivrina[at]izm.gov.lv

Iekšējā audita nodaļa

Nodaļas vadītāja

Jolanta Puznere

502a

67047791

jolanta.puznere[at]izm.gov.lv

Nodaļas vadītāja vietnieks

Ingars Zariņš

502

67047776

ingars.zarins[at]izm.gov.lv

Vecākais auditors

Aivars Valters

503

67047866

aivars.valters[at]izm.gov.lv

Vecākā auditore

Diāna Kovaļevska

503

67047863

diana.kovalevska[at]izm.gov.lv

Komunikācijas un dokumentu pārvaldības nodaļa

Kontaktinformācija mediju un plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem: prese@izm.gov.lv, tālr.67047834, 67047893, 67047804

Nodaļas vadītāja

Kristīne Zeltiņa

102

67047887

kristine.zeltina[at]izm.gov.lv

Nodaļas vadītāja vietniece (sabiedrisko attiecību jautājumos)

Edīte Olupe

203

67047834, 29286136

edite.olupe[at]izm.gov.lv

Vecākā konsultante (sabiedrisko attiecību jautājumos)

Laura Zaharova

202

67047893, 26689592

laura.zaharova[at]izm.gov.lv

Konsultante (sabiedrisko attiecību jautājumos)

Iveta Zariņa

203

67047804

iveta.zarina[at]izm.gov.lv

Mājas lapas administratore

Antra Celma

202

67047704

antra.celma[at]izm.gov.lv

Konsultante (Info centrs)

Ieva Strēle

100

67047890

ieva.strele[at]izm.gov.lv

Lietvede

Sandra Pīlāte

103

67047847

sandra.pilate[at]izm.gov.lv

Lietvede

Sandra Obodova

103

67047837

sandra.obodova[at]izm.gov.lv

Lietvede

Ginta Grīnvalde

103

67047845

ginta.grinvalde[at]izm.gov.lv

Lietvede-arhīviste

Jolanta Boļšaka

201

67047820

jolanta.bolsaka[at]izm.gov.lv

Lietvede-arhīviste

Kristīne Tālberga

201

67047821

kristine.talberga[at]izm.gov.lv

Lietvede-arhīviste

Silvija Blūmfelde

201

67047980

silvija.blumfelde[at]izm.gov.lv

Personālvadības nodaļa

Nodaļas vadītāja vietniece

Liena Grošteina

407a

67047879

liena.grosteina[at]izm.gov.lv

Vecākā referente

Signe Stalberte

313

67047839

signe.stalberte[at]izm.gov.lv

Pārvaldes vecākā referente

Inese Saknīte

407

67047993

inese.saknite[at]izm.gov.lv

Juriskonsults

Artis Zaļūksnis

420

67047795 

artis.zaluksnis[at]izm.gov.lv

Vecākā eksperte

Iveta Murāne

407

67047832

iveta.murane[at]izm.gov.lv

IZM resora informācijas un komunikācijas tehnoloģiju joma

Izglītības un zinātnes ministrijas resora informācijas un komunikācijas tehnoloģiju vadītājs

Ainārs Sviklis

505

67047780

ainars.sviklis[at]izm.gov.lv

Vecākā eksperte

Inguna Kampāne

501

67047939

inguna.kampane[at]izm.gov.lv

Vecākais eksperts

Rūdolfs Kalvāns

501

67047918

rudolfs.kalvans[at]izm.gov.lv

Vecākais informācijas tehnoloģiju administrators

Arvis Mastiņš

505a

67047761

arvis.mastins[at]izm.gov.lv

Informācijas tehnoloģiju administrators

Viesturs Balts

505a

67047761

viesturs.balts[at]izm.gov.lv

IZM īstenojamie struktūrfondu projekti

Adrese: Smilšu ielā 7 (Korespondences adrese: Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050)

Projekta vadītāja

Ina Vārna

363

67047714

ina.varna[at]izm.gov.lv

Vienota nacionālas nozīmes Latvijas akadēmiskā pamattīkla zinātniskās darbības nodrošināšanai izveide

Projekta vadītājs

Vairis Lejiņš

505a

67047773

vairis.lejins[at]izm.gov.lv

Eiropas Komisijas Erasmus + programmas projekts „Nacionālie koordinatori Eiropas programmas īstenošanai pieaugušo izglītības jomā”

Projekta vadītāja

Silvija Kārkliņa

623

67047825

silvija.karklina[at]izm.gov.lv

 

Ministrijas padotības iestāžu kontaktinformācija:

Valsts izglītības satura centrs

Izglītības kvalitātes valsts dienests

Valsts izglītības attīstības aģentūra

Studiju un zinātnes administrācija

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra

Latviešu valodas aģentūra

IZM padotības 30 profesionālās izglītības iestādes un 2 valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību (01.12.2014)
Vispārizglītojošo skolu kontaktinformācija (2013./2014.māc.g.)

Kultūras ministrijas izglītības iestādes, kuras realizē profesionālās izglītības programmas:

Kultūras ministrijas izglītības iestādes (vidusskolas)

Novadu un republikas pilsētu izglītības speciālistu kontaktinformācija
Par pieaugušo izglītību atbildīgo pašvaldību institūciju amatpersonu kontaktinformācija

Pēdējo reizi atjaunota: 03/03/2015

Unikālie apmeklētāji - šodien: 48, kopā: 643929

Copyright © Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija

 
Nosūtīt ieteikumus un komentārus par mājaslapu