Erasmus+

Studiju virzienu akreditācija

Struktūrfondi

Izglītība ārvalstīs

Vai IZM mājaslapā atradāt interesējošo informāciju 3 minūtēs?

  • Informāciju neatradu

Par valsts atbalstu bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un privātajiem izglītības pakalpojuma sniedzējiem lūdzam interesēties pa tālruni: 67047812

 

Saziņai

Vaļņu iela 2, Rīga

LV-1050, Latvija

Tālr. 67226209

Fakss 67223905


E-pasts pasts@izm.gov.lv (e-pasta ziņojumiem pievienotais datņu kopējais pieļaujamais lielums - līdz 15 megabaitiem)

 

Ministrijas rekvizīti


Darba laiks

08.30-17.00 (pusdienas pārtraukums no 12.30-13.00), pirms vizītes lūdzam sazināties ar attiecīgo speciālistu.

 

Izglītības un zinātnes ministrijas caurlaižu izsniegšanas un apmeklētāju pieņemšanas kārtība

 

Karti varat apskatīt šeit!

 

Nosūtīt elektronisko iesniegumu!

 

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus.

Kontakti

Ministra birojs
Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departaments
Izglītības departaments
Nodrošinājuma un finanšu departaments
Politikas iniciatīvu un attīstības departaments
Sporta departaments
Struktūrfondu un starptautisko finanšu instrumentu departaments
Iekšējā audita nodaļa
Komunikācijas un dokumentu pārvaldības nodaļa
Personālvadības nodaļa
IZM resora informācijas un komunikācijas tehnoloģiju joma
IZM īstenotie struktūrfondu projekti
IZM īstenotais EK projekts "Eiropas programmas īstenošana pieaugušo izglītības jomā" 

Ieņemamais amats

Vārds, Uzvārds

Kab.Nr.

Tālrunis

E-pasts

E-pasta ziņojumiem pievienotais datņu kopējais pieļaujamais lielums - līdz 15 megabaitiem

Ministre

Ina Druviete

300

67047810

ina.druviete[at]izm.gov.lv

Parlamentārais sekretārs

Andis Geižāns

305a

67047960, 29490116

andis.geizans[at]izm.gov.lv

Valsts sekretāre

Sanda Liepiņa

303

67047911

sanda.liepina[at]izm.gov.lv

Ministres birojs

Biroja vadītāja

Gunda Reire

301

67047805

gunda.reire[at]izm.gov.lv

Ministres padomnieks

Didzis Šēnbergs

302

67047954, 29229338

didzis.senbergs[at]izm.gov.lv

Ministres palīdze

Ieva Ervalde

301

67047810

ieva.ervalde[at]izm.gov.lv

 

Nozares padomniece

Liene Bramane

Briselē

+3222383125

liene.bramane[at]mfa.gov.lv

Nozares padomniece (zinātnes nozarē)

Lauma Sīka

Briselē

 

lauma.sika[at]mfa.gov.lv

Nozares padomniece (sporta nozarē un jaunatnes jomā)

Santa Ozoliņa

317

67047885

santa.ozolina[at]izm.gov.lv

Nozares padomnieks (zinātnes nozarē)

Vadims Murašovs

528

67047906

vadims.murasovs[at]izm.gov.lv

Valsts sekretāra palīdze

Una Berga

304

67047902

una.berga[at]izm.gov.lv

Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departaments

Valsts sekretāra vietniece - departamenta direktore

Agrita Kiopa

522

67047983

agrita.kiopa[at]izm.gov.lv

Departamenta direktora vietniece augstākās izglītības jomā

Inese Stūre

524a

67047899

inese.sture[at]izm.gov.lv

Departamenta direktora vietnieks zinātnes un inovāciju jomā

Armands Plāte

520

67047963

armands.plate[at]izm.gov.lv

Vecākais eksperts (augstākā izglītība)

Anatolijs Melnis

517

67047843

anatolijs.melnis[at]izm.gov.lv

Vecākā referente (augstākā izglītība)

Izolde Rotberga

525

67047824

izolde.rotberga[at]izm.gov.lv

Vecākā referente (augstākā izglītība)

Jolanta Silka

515

67047785

jolanta.silka[at]izm.gov.lv

Vecākā referente (augstākā izglītība)

Vēsma Abizāre-Vagre

528

67047752

vesma.abizare[at]izm.gov.lv 

Vecākā referente (augstākā izglītība)

Iveta Ķestere

520

67047970

iveta.kestere[at]izm.gov.lv

Juriskonsults (augstākā izglītība)

Māris Strads

515

67047853

maris.strads[at]izm.gov.lv

Vecākā referente (augstākā izglītība)

Daiga Ivsiņa

527

67047894

daiga.ivsina[at]izm.gov.lv

Vecākais referents (augstākā izglītība)

Reinis Lasmanis

515

67047865

reinis.lasmanis[at]izm.gov.lv

Vecākā referente (zinātne un inovācijas)

Evita Sarma

518a

67047753

evita.sarma[at]izm.gov.lv

Vecākā referente (zinātne un inovācijas)

Karīna Aleksandra

519

67047895

karina.aleksandra[at]izm.gov.lv

Vecākais referents (zinātne un inovācijas)

Kaspars Karolis

527

67047996

kaspars.karolis[at]izm.gov.lv

Juriskonsulte (zinātne un inovācijas)

Anita Depkovska

518

67047772

anita.depkovska[at]izm.gov.lv

Vecākā referente (zinātne un inovācijas)

Zane Kalniņa

518

67047813

zane.kalnina[at]izm.gov.lv

Konsultante (zinātne un inovācijas)

Aiva Švēde

 

 

aiva.svede[at]izm.gov.lv

Vecākā eksperte (zinātne un inovācijas)

Baiba Beinaroviča

317

67047803

baiba.beinarovica[at]izm.gov.lv

Vecākais referents

Jānis Paiders

 

67047936

janis.paiders[at]izm.gov.lv

Vecākā referente (profesionālo kvalifikāciju atzīšana)

Inese Paune

513

67047877

inese.paune[at]izm.gov.lv

Konsultants (augstākā izglītība - studiju virzienu akreditācija)

Zigmārs Atvars

506

67047841

zigmars.atvars[at]izm.gov.lv

Juriskonsulte (augstākā izglītība - studiju virzienu akreditācija)

Linda Upīte

506

67047816

linda.upite[at]izm.gov.lv

Izglītības departaments

Valsts sekretāra vietniece - departamenta direktore

Evija Papule

611

67047994

evija.papule[at]izm.gov.lv

Departamenta direktora vietniece vispārējās izglītības jomā

Ineta Īvāne

607

67047849

ineta.ivane[at]izm.gov.lv

Departamenta direktora vietniece pedagogu un pieaugušo izglītības jomā

Baiba Bašķere

605

67047835

baiba.baskere[at]izm.gov.lv

Departamenta direktora vietniece izglītības statistikas un finanšu plānošanas jomā

Līga Buceniece

605

67047830

liga.buceniece[at]izm.gov.lv

Vecākā referente (pieaugušo izglītība)

Ilze Siliņa

625

67047789

ilze.silina[at]izm.gov.lv

Vecākā referente (profesionālā izglītība)

Ilze Buligina

612

67047762

ilze.buligina[at]izm.gov.lv

Vecākā referente (profesionālā izglītība)

Inga Tarvide

612

67047916

inga.tarvide[at]izm.gov.lv

Vecākais referents (pieaugušo un profesionālā izglītība)

Guntis Jurkevičs

620

67047925

guntis.jurkevics[at]izm.gov.lv

Vecākā referente (profesionālā izglītība)

Dzintra Kalniņa

614

67047942

dzintra.kalnina[at]izm.gov.lv

Vecākā referente (profesionālā izglītība)

Dzintra Gorbunova

619

67047855

dzintra.gorbunova[at]izm.gov.lv

Vecākā referente (pedagogu un pieaugušo izglītība)

Anita Āboliņa

622

67047930

anita.abolina[at]izm.gov.lv

Vecākā referente (vispārējā izglītība)

Dzintra Mergupe-Kutraite

610

67047817

dzintra.mergupe[at]izm.gov.lv

Vecākā referente (vispārējā izglītība)

Olita Arkle

614

67047944

olita.arkle[at]izm.gov.lv

Vecākā referente (vispārējā izglītība)

Sanita Treimane

624

67047924

sanita.treimane[at]izm.gov.lv

Vecākais referents (vispārējā izglītība)

Aivars Opincāns

621

67047947

aivars.opincans[at]izm.gov.lv

Vecākais eksperts (vispārējā izglītība)

Ēriks Sīka

613

67047976

eriks.sika[at]izm.gov.lv

Juriskonsults

Dainis Bīlmanis

318

67047702

dainis.bilmanis[at]izm.gov.lv

Pārvaldes vecākā referente

Aiva Šmēla

609

67047850

aiva.smela[at]izm.gov.lv

Vecākā referente

Lāsma Valaine

618

67047807

lasma.valaine[at]izm.gov.lv

Pārvaldes vecākā referente

Aija Rudmane

625

67047915

aija.rudmane[at]izm.gov.lv

Pārvaldes vecākā referente

Dita Siliņa

607

67047782

dita.silina[at]izm.gov.lv

Pārvaldes vecākā referente

Ieva Grava

625

67047972

ieva.grava[at]izm.gov.lv

Vecākā referente

Karīna Brikmane

609

67047869

karina.brikmane[at]izm.gov.lv

Nodrošinājuma un finanšu departaments

Valsts sekretāra vietnieks - departamenta direktors

Elmārs Martinsons

206

67047891

elmars.martinsons[at]izm.gov.lv

Departamenta direktora vietniece nodrošinājuma jomā

Sandra Sidiki

402

67047755

sandra.sidiki[at]izm.gov.lv

Departamenta direktora vietnieks finanšu jomā

Artūrs Veidemanis

207

67047831

arturs.veidemanis[at]izm.gov.lv

Departamenta direktora vietnieks juridiskajos jautājumos

Raimonds Kārkliņš 

204

67047840

raimonds.karklins[at]izm.gov.lv

Vecākā referente

Inese Strode

206a

67047909

inese.strode[at]izm.gov.lv

Vecākā eksperte (budžeta plānošana)

Lidija Rapoporte

212

67047815

lidija.rapoporte[at]izm.gov.lv

Vecākā eksperte (grāmatvedība)

Vanda Kondeļevska

514

67047931

vanda.kondelevska[at]izm.gov.lv

Juriskonsulte

Guntra Kušķe

203

67047880

guntra.kuske[at]izm.gov.lv

Juriskonsulte

Ilze Krastiņa

203

67047768

ilze.krastina[at]izm.gov.lv

Juriskonsulte

Aiga Ābele

205

67047945

aiga.abele[at]izm.gov.lv

Juriskonsulte

Inese Terinka

205

67047975

inese.terinka[at]izm.gov.lv

Vecākā speciāliste

Irina Križanovska

 

67047788

irina.krizanovska[at]izm.gov.lv

Vecākais eksperts

Eduards Duhanovskis

202

67047844

eduards.duhanovskis[at]izm.gov.lv

Juriskonsulte

Anna Tarlapa

213

67047948

anna.tarlapa[at]izm.gov.lv

Speciālists

Jēkabs Žuks-Rože

422

67047913

jekabs.zuks[at]izm.gov.lv

Speciālists

Aldis Banga

 

67047787

aldis.banga[at]izm.gov.lv

Automobiļa vadītājs

Lauris Zīle

 

67047949

 

Automobiļa vadītājs

Valdemārs Zīle

 

67047949

 

Automobiļa vadītājs

Modris Toms

 

67047949

 

Juriskonsulte (nekustamie īpašumi)

Diāna Daņiļeviča

216

67047889

diana.danilevica[at]izm.gov.lv

Juriskonsulte (nekustamie īpašumi)

Madara Adamane

216

67047756

madara.adamane[at]izm.gov.lv

Juriskonsulte

Ilze Rozenštoka

218

67047765

ilze.rozenstoka[at]izm.gov.lv

Juriskonsults

Pāvels Kočergins

218

67047709

pavels.kocergins[at]izm.gov.lv

Vecākā eksperte (budžets un finanses)

Valda Krēsliņa

209

67047814

valda.kreslina[at]izm.gov.lv

Vecākā referente (budžets un finanses)

Initra Pavloviča

208

67047860

initra.pavlovica[at]izm.gov.lv

Vecākais referents (budžets un finanses)

Aigars Cirmans

210

 67047797

aigars.cirmans[at]izm.gov.lv

Vecākā referente (budžets un finanses)

Kristīne Mūrniece

214

67047912

kristine.murniece[at]izm.gov.lv

Vecākā referente (budžets un finanses)

Ilona Anča

208

67047760

ilona.anca[at]izm.gov.lv

Vecākā referente (budžets un finanses)

Gita Grosa

206a

67047854

gita.grosa[at]izm.gov.lv

Vecākā referente

Ārija Bērziņa

214

67047812

arija.berzina[at]izm.gov.lv

Vecākā referente

Daina Krastiņa

214

67047984

daina.krastina[at]izm.gov.lv

Vecākā referente (budžets un finanses)

Brigita Eihenberga

209

67047914

brigita.eihenberga[at]izm.gov.lv

Vecākā referente (budžets un finanses)

Agra Ziediņa

210

67047917

agra.ziedina[at]izm.gov.lv

Vecākā grāmatvede

Modra Johansone

509

67047859

modra.johansone[at]izm.gov.lv

Grāmatvede

Vita Ozolniece

509

67047919

vita.ozolniece[at]izm.gov.lv

Grāmatvede

Žanete Larionova

509

67047986

zanete.larionova[at]izm.gov.lv

Grāmatvede

Renāte Šinberga

510

67047951

renate.sinberga[at]izm.gov.lv

Grāmatvede

Svetlana Ramkoviča

512

67047856

svetlana.ramkovica[at]izm.gov.lv

Grāmatvede

Ilona Lisenko

510

67047950

ilona.lisenko[at]izm.gov.lv

Grāmatvede

Ieva Pētersone

504

67047829

ieva.petersone[at]izm.gov.lv

Grāmatvede

Dzintra Dombrovska

512

67047851

dzintra.dombrovska[at]izm.gov.lv

Grāmatvede

Kristīne Rudzīte

504

67047819

kristine.rudzite[at]izm.gov.lv

Informācijas tehnoloģiju administrators

Mārtiņš Noreika

226

67047920

martins.noreika[at]izm.gov.lv

Informācijas tehnoloģiju administrators

Elvijs Bokanovs

226

67047920

elvijs.bokanovs[at]izm.gov.lv

Politikas iniciatīvu un attīstības departaments

Valsts sekretāra vietniece - departamenta direktore

Līga Lejiņa

305b

67047766

liga.lejina[at]izm.gov.lv

Departamenta direktora vietniece valsts valodas politikas jomā

Vineta Ernstsone

316

67047987

vineta.ernstsone[at]izm.gov.lv

Departamenta direktora vietniece Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē jautājumos

Anita Vahere-Abražune

317a

67047828

anita.vahere[at]izm.gov.lv

Vecākā eksperte valsts valodas politikas jomā

Zaiga Sneibe

316

67047907

zaiga.sneibe[at]izm.gov.lv

Vecākā referente

Aļona Babiča

318

67047703

alona.babica[at]izm.gov.lv

Vecākā eksperte

Māra Katvare

311

67047876

mara.katvare[at]izm.gov.lv

Vecākā referente

Alla Pūķe

318a

67047758

alla.puke[at]izm.gov.lv

Juriskonsults

Dainis Papāns

318

67047838

dainis.papans[at]izm.gov.lv

Vecākā referente

Jeļena Muhina

318

67047934 

jelena.muhina[at]izm.gov.lv

Vecākā referente

Aļina Kučinska

317

67047905

alina.kucinska[at]izm.gov.lv

Vecākā referente

Gita Getaute-Šveicare

319

67047872

gita.getaute-sveicare[at]izm.gov.lv

Pārvaldes vecākā referente (jaunatne)

Evija Čudare

426

67047981

evija.cudare[at]izm.gov.lv

Pārvaldes vecākā referente (jaunatne)

Līva Krieva

426

67047952

liva.krieva[at]izm.gov.lv

Sporta departaments

Valsts sekretāra vietniece - departamenta direktore

Ulrika Auniņa-Naumova

424

67047769

ulrika.aunina[at]izm.gov.lv

Departamenta direktora vietnieks

Edgars Severs

429

67047935

edgars.severs[at]izm.gov.lv

Vecākā eksperte

Anda Mičule

428

67047928

anda.micule[at]izm.gov.lv

Vecākais referents

Kaspars Randohs

425

67047982

kaspars.randohs[at]izm.gov.lv

Vecākā referente

Santa Roze

425

67047933

santa.roze[at]izm.gov.lv

Vecākā referente

Ilze Pauliņa

425

67047932

ilze.paulina[at]izm.gov.lv

Vecākā referente

Anete Treilība

427

67047777

anete.treiliba[at]izm.gov.lv

Vecākā referente

Ilze Holste

425

67047995

ilze.holste[at]izm.gov.lv

Vecākā referente

Inese Ģēģere

427

67047754

inese.gegere[at]izm.gov.lv

Struktūrfondu un starptautisko finanšu instrumentu departaments

Departaments ir pācēlies uz jaunām telpām Smilšu ielā 7. Pašlaik darbinieki pa tālruni nav sazvanāmi - saziņai lūgums izmantot darbinieku e-pastus, kā arī e-pastu esf@izm.gov.lv.

Valsts sekretāra vietniece - departamenta direktore

Gunta Arāja

 

67047875

gunta.araja[at]izm.gov.lv

Departamenta direktora vietniece struktūrfondu plānošanas jomā

Santa Šmīdlere

 

67047957

santa.smidlere[at]izm.gov.lv

Departamenta direktora vietniece struktūrfondu vērtēšanas un uzraudzības jomā

Santa Feifere

 

67047967

santa.feifere[at]izm.gov.lv

Departamenta direktora vietniece finanšu jomā

Inga Griķe

 

67047826

inga.grike[at]izm.gov.lv

Vecākā eksperte

Ilze Kārkliņa

 

67047977

ilze.karklina[at]izm.gov.lv

Vecākais eksperts

Edgars Lore

 

67047715

edgars.lore[at]izm.gov.lv

Vecākā eksperte

Inta Švirksta

 

67047882

inta.svirksta[at]izm.gov.lv

Vecākā eksperte

Velga Dadzīte

 

67047751

velga.dadzite[at]izm.gov.lv

Vecākā eksperte

Marta Meženiece

 

67047974

marta.mezeniece[at]izm.gov.lv

Vecākā eksperte

Ilze Sīle

 

67047809

ilze.sile[at]izm.gov.lv

Vecākā eksperte

Andžela Vaišle

 

67047712

andzela.vaisle[at]izm.gov.lv

Eksperte

Zanda Rudene

 

67047883

zanda.rudene[at]izm.gov.lv

Eksperte

Zenta Iļķēna

 

67047793

zenta.ilkena[at]izm.gov.lv

Vecākā referente (starptautiskie finanšu instrumenti)

Evi Vīka

 

67047707

evi.vika[at]izm.gov.lv

Vecākā referente (starptautiskie finanšu instrumenti)

Guna Ailte

 

67047968

guna.ailte[at]izm.gov.lv

Finanšu speciāliste

Irina Musaeļana

 

67047878

irina.musaelana[at]izm.gov.lv

Vecākā referente (struktūrfondi)

Elīna Usāre

 

67047818

elina.usare[at]izm.gov.lv

Vecākā referente (struktūrfondi)

Signe Zvirbule

 

67047943

signe.zvirbule[at]izm.gov.lv

Eksperte

Dina Tihonova

 

67047808

dina.tihonova[at]izm.gov.lv

Projektu vadītāja

Inga Misiņa

 

67047937

inga.misina[at]izm.gov.lv

Pārvaldes vecākā referente

Līga Kivriņa

 

67047871

liga.kivrina[at]izm.gov.lv

Finanšu speciāliste

Kristīne Korņejeva

 

67047884

kristine.kornejeva[at]izm.gov.lv

Vecākā referente

Elīna Kasperoviča-Kazbare

 

67047992

elina.kasperovica-kazbare[at]izm.gov.lv

Eksperte

Antra Žilinska

 

67047897

antra.zilinska[at]izm.gov.lv

Juriskonsulte

Sendija Gerge-Lubeja

 

67047871

sendija.gerge[at]izm.gov.lv

Pārvaldes vecākā referente

Maija Šūmane

 

67047921

maija.sumane[at]izm.gov.lv

Eksperte

Kristīne Grundmane

 

67047943

kristine.grundmane[at]izm.gov.lv

Vecākā referente (struktūrfondi)

Līga Vilde - Jurisone

 

67047767

liga.vilde[at]izm.gov.lv

Juriskonsulte

Inguna Ķīse

 

67047867

inguna.kise[at]izm.gov.lv

Vecākā referente

Elīna Zariņa

 

67047764

elina.zarina[at]izm.gov.lv

Finanšu speciāliste

Agra Meijere

 

67047979

agra.meijere[at]izm.gov.lv

Vecākā referente

Māra Reča

 

67047873

mara.reca[at]izm.gov.lv

Vecākā referente (struktūrfondi)

Inese Kalva

 

67047941

inese.kalva[at]izm.gov.lv

Konsultants

Kaspars Bērziņš

 

 

kaspars.berzins[at]izm.gov.lv

Iekšējā audita nodaļa

Nodaļas vadītāja

Jolanta Puznere

502a

67047791

jolanta.puznere[at]izm.gov.lv

Nodaļas vadītāja vietnieks

Ingars Zariņš

502

67047776

ingars.zarins[at]izm.gov.lv

Vecākais auditors

Aivars Valters

503

67047866

aivars.valters[at]izm.gov.lv

Vecākā auditore

Diāna Kovaļevska

503

67047863

diana.kovalevska[at]izm.gov.lv

Komunikācijas un dokumentu pārvaldības nodaļa

Kontaktinformācija mediju un plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem: prese@izm.gov.lv, tālr.67047834, 67047893, 67047804

Nodaļas vadītāja

Kristīne Zeltiņa

102

67047887

kristine.zeltina[at]izm.gov.lv

Nodaļas vadītāja vietniece (sabiedrisko attiecību jautājumos)

Edīte Olupe

305

67047834, 29286136

edite.olupe[at]izm.gov.lv

Vecākā konsultante (sabiedrisko attiecību jautājumos)

Laura Zaharova

305

67047893

laura.zaharova[at]izm.gov.lv

Konsultante (sabiedrisko attiecību jautājumos)

Kristīne Keiča

305

67047804

kristine.keica[at]izm.gov.lv

Mājas lapas administratore

Antra Celma

101

67047704

antra.celma[at]izm.gov.lv

Konsultante (Info centrs)

Ieva Strēle

100

67047890

ieva.strele[at]izm.gov.lv

Lietvede

Sandra Pīlāte

103

67047847

sandra.pilate[at]izm.gov.lv

Lietvede

Sandra Obodova

103

67047837

sandra.obodova[at]izm.gov.lv

Lietvede

Ginta Grīnvalde

103

67047845

ginta.grinvalde[at]izm.gov.lv

Lietvede-arhīviste

Jolanta Boļšaka

201

67047820

jolanta.bolsaka[at]izm.gov.lv

Lietvede-arhīviste

Kristīne Tālberga

201

67047821

kristine.talberga[at]izm.gov.lv

Lietvede-arhīviste

Silvija Blūmfelde

201

67047980

silvija.blumfelde[at]izm.gov.lv

Personālvadības nodaļa

Nodaļas vadītāja

Sandra Elksne

312

67047892

sandra.elksne[at]izm.gov.lv

Nodaļas vadītāja vietniece

Liena Grošteina

421

67047879

liena.grosteina[at]izm.gov.lv

Vecākā referente

Signe Stalberte

313

67047839

signe.stalberte[at]izm.gov.lv

Pārvaldes vecākā referente

Linda Spreile

306

67047993

linda.spreile[at]izm.gov.lv

Juriskonsulte

Antra Ziņģe

306

67047795 

antra.zinge[at]izm.gov.lv

Vecākā eksperte

Iveta Murāne

306

67047832

iveta.murane[at]izm.gov.lv

IZM resora informācijas un komunikācijas tehnoloģiju joma

Izglītības un zinātnes ministrijas resora informācijas un komunikācijas tehnoloģiju vadītājs

Ainārs Sviklis

505

67047780

ainars.sviklis[at]izm.gov.lv

Vecākā eksperte

Inguna Kampāne

501

67047939

inguna.kampane[at]izm.gov.lv

Vecākais eksperts

Rūdolfs Kalvāns

501

67047918

rudolfs.kalvans[at]izm.gov.lv

Vecākais informācijas tehnoloģiju administrators

Arvis Mastiņš

505a

67047761

arvis.mastins[at]izm.gov.lv

Informācijas tehnoloģiju administrators

Viesturs Balts

505a

67047761

viesturs.balts[at]izm.gov.lv

Projektu koordinatore

Olita Magone

 

 

olita.magone[at]izm.gov.lv

IZM īstenotie struktūrfondu projekti

Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana

Projekta vadītāja

Ina Vārna

626

67047714

ina.varna[at]izm.gov.lv

Vienota nacionālas nozīmes Latvijas akadēmiskā pamattīkla zinātniskās darbības nodrošināšanai izveide

Projekta vadītājs

Vairis Lejiņš

505a

67047773

vairis.lejins[at]izm.gov.lv

IZM īstenotais EK projekts "Eiropas programmas īstenošana pieaugušo izglītības jomā"

Projekta vadītāja

Ingrīda Muraškovska

623

67047796

ingrida.muraskovska[at]izm.gov.lv

Pieaugušo izglītības konsultante

Sintija Kalēja

102

67047896

sintija.kaleja[at]izm.gov.lv

 

Ministrijas padotības iestāžu kontaktinformācija:

Valsts izglītības satura centrs

Izglītības kvalitātes valsts dienests

Valsts izglītības attīstības aģentūra

Studiju un zinātnes administrācija

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra

Latviešu valodas aģentūra

IZM padotības 32 profesionālās izglītības iestādes un 2 valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību (07.03.2014)

Kultūras ministrijas izglītības iestādes, kuras realizē profesionālās izglītības programmas:

Kultūras ministrijas izglītības iestādes (vidusskolas)

Novadu un republikas pilsētu izglītības speciālistu kontaktinformācija (informācija atjaunota 10.01.2014)
Par pieaugušo izglītību atbildīgo pašvaldību institūciju amatpersonu kontaktinformācija

Pēdējo reizi atjaunota: 16/04/2014

Unikālie apmeklētāji - šodien: 1117, kopā: 583319

Copyright © Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija
Nosūtīt ieteikumus un komentārus par mājaslapu