Latvijas prezidentūra ES

Pedagogu atalgojuma modeļa projekts

Infografiku konkurss

Profesionālās izglītības prestižs pēdējos gados:

 • Būtiski paaugstinājies

 • Pamazām paaugstinās

 • Nav mainījies

 • Pazeminājies

 • Grūti pateikt

Par valsts atbalstu bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem (BUPS) lūdzam interesēties katru darba dienu no plkst.10.00-12.00 pa tālruni 67047984

 

Par privātajiem pirmsskolas izglītības iestāžu (PPII) pakalpojuma sniedzējiem lūdzam interesēties pa tālruni 67047912

 

 

Saziņai

Vaļņu iela 2, Rīga

LV-1050, Latvija

Tālr. 67226209

Fakss 67223905


E-pasts pasts@izm.gov.lv (e-pasta ziņojumiem pievienotais datņu kopējais pieļaujamais lielums - līdz 15 megabaitiem)

 

Ministrijas rekvizīti


Darba laiks

08.30-17.00 (pusdienas pārtraukums no 12.30-13.00), pirms vizītes lūdzam sazināties ar attiecīgo speciālistu.

 

Izglītības un zinātnes ministrijas caurlaižu izsniegšanas un apmeklētāju pieņemšanas kārtība

 

Karti varat apskatīt šeit!

 

Nosūtīt elektronisko iesniegumu!

 

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus.

Latvijas jaunatnes politikas forums 2010

„Latvijas Jaunatnes politikas foruma 2010” video atskaite

Filma par 8 pašvaldību pieredzi darbā ar jaunatni

Pirmo reizi Latvijā pasniegs Darba ar jaunatni balvu

(25.10.2010)

Notiks Latvijas jaunatnes politikas forums 2010

(22.10.2010)

Aicina pieteikt pašvaldības, jaunatnes darbiniekus un jaunatnes organizācijas Izglītības un zinātnes ministrijas „Darba ar jaunatni balvai 2010”

(05.10.2010)

Izsludināts konkurss reģionāla mēroga jaunatnes organizāciju atlasei dalībai Latvijas jaunatnes politikas forumā 2010

(05.10.2010)

 Rekomendācijas darba ar jaunatni attīstībai Latvijā

Latvijas jaunatnes politikas forums 2010 "Pašvaldību investīcijas jaunatnē. Darba ar jaunatni īstenošanas izaicinājumi" (turpmāk - Forums), ir iniciatīva jauniešu un darbā ar jaunatni iesaistīto personu līdzdalībai jaunatnes politikas veidošanā. Forums norises laiks un vietā: 2010.gada 25. un 26.oktobris Rīgā.

Foruma mērķis ir uzlabot darbu ar jaunatni pašvaldībās, izstrādājot rekomendācijas atbilstoši valsts jaunatnes politikas pamatnostādnēm, Eiropas Savienības un Eiropas Padomes politikai jaunatnes jomā un dalībvalstu labai praksei, kā arī veicināt jaunatnes politikā iesaistīto pušu efektīvāku sadarbību.

Forumā dalībnieki: - pašvaldību, jaunatnes organizāciju un ministriju pārstāvji, sociālie sadarbības partneri, eksperti jaunatnes jomā no Somijas, Vācijas, Igaunijas, Lietuvas un Eiropas Komisijas.

Foruma laikā dalībnieki dalījās darba grupās, izstrādājot rekomendācijas darbam ar jaunatni pašvaldībās sešu tematisko bloku ietvaros:

 • Darba ar jaunatni sistēma un stratēģiska plānošana pašvaldībās;
 • Jauniešu informētība un jaunatnes informācijas sistēma;
 • Jauniešu sociālā drošība un veselība;
 • Brīvprātīgais darbs pašvaldībā un līdzdalība;
 • Jauniešu nodarbinātība un uzņēmējdarbība;
 • Neformālā izglītība un mobilitāte.

Forums atbilst Eiropas sadarbībai jaunatnes jomā mērķiem un prioritātēm, jo pasākuma apakšmērķi un izvēlētās tēmas balstītas uz Eiropas Komisijas apstiprinātās ES jaunatnes stratēģijas galvenajiem uzstādījumiem un pieņemtajām prioritātēm.

Foruma organizatori ir pārliecināti, ka ir būtiski visām jaunatnes politikas īstenošanā  iesaistītajām pusēm tikties vienkopus, kā arī uzklausīt ārvalstu ekspertu pieredzi par efektīvu darbu ar jaunatni, Foruma rezultātā izstrādājot realitātē pielietojamas un īstenojamas rekomendācijas, kuras izmainīs un uzlabos jauniešu dzīves kvalitāti Latvijā. Foruma rezultātā vēlamies valsts un pašvaldību iestādēm, sociālajiem partneriem, nevalstiskajām organizācijām, kā arī visai sabiedrībai parādīt, ka jaunieši ir ārkārtīgi nozīmīgs kapitāls. Tā nav izlutināto un pārbagāto valstu kaprīze - investēt jauniešos, jo viss cits ir sakārtots. Jauniešu resurss ir priekšrocība, kas nes nenovērtējamu labumu gan īstermiņā, gan ilgtermiņā un varētu kļūt par Latvijas izaugsmes veiksmes stāstu visas pasaules mērogā.

Darba kārtība

Foruma materiāli

Forumu organizē:

    

Forumu finansiāli atbalsta:

Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija [paziņojums] atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu. Pasākumu līdzfinansē no Eiropas Komisijas un Latvijas valdības noslēgtās Vadības partnerības līdzekļiem. Tās mērķis ir sabiedrības informēšana par Eiropas Savienību. Pasākums īstenots Jaunatnes politikas valsts programmas 2010.gadam ietvaros.

Pēdējo reizi atjaunota: 05/03/2015

Unikālie apmeklētāji - šodien: 8, kopā: 644435

Copyright © Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija

 
Nosūtīt ieteikumus un komentārus par mājaslapu