Latvijas prezidentūra ES

Pedagogu atalgojuma modeļa projekts

Infografiku konkurss

Profesionālās izglītības prestižs pēdējos gados:

 • Būtiski paaugstinājies

 • Pamazām paaugstinās

 • Nav mainījies

 • Pazeminājies

 • Grūti pateikt

Par valsts atbalstu bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem (BUPS) lūdzam interesēties katru darba dienu no plkst.10.00-12.00 pa tālruni 67047984

 

Par privātajiem pirmsskolas izglītības iestāžu (PPII) pakalpojuma sniedzējiem lūdzam interesēties pa tālruni 67047912

 

 

Saziņai

Vaļņu iela 2, Rīga

LV-1050, Latvija

Tālr. 67226209

Fakss 67223905


E-pasts pasts@izm.gov.lv (e-pasta ziņojumiem pievienotais datņu kopējais pieļaujamais lielums - līdz 15 megabaitiem)

 

Ministrijas rekvizīti


Darba laiks

08.30-17.00 (pusdienas pārtraukums no 12.30-13.00), pirms vizītes lūdzam sazināties ar attiecīgo speciālistu.

 

Izglītības un zinātnes ministrijas caurlaižu izsniegšanas un apmeklētāju pieņemšanas kārtība

 

Karti varat apskatīt šeit!

 

Nosūtīt elektronisko iesniegumu!

 

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus.

Pedagoga tiesības

 • saņemt valsts garantētu apmaksātu ikgadējo astoņu nedēļu atvaļinājumu,
 • pamatojoties uz līgumu par mācību līdzekļu izstrādāšanu, saņemt apmaksātu līdz trijiem mēnešiem ilgu radošā darba atvaļinājumu vai līdz sešiem mēnešiem ilgu bezalgas atvaļinājumu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā,
 • saglabājot pamatalgu izglītības iestādē, kurā pedagogs strādā pamatdarbā, 30 kalendārās dienas triju gadu laikā izmantot savas izglītības un profesionālās meistarības pilnveidei,
 • saņemt pedagoģiskajam darbam nepieciešamo materiālo nodrošinājumu.

  Informācijas avots: Izglītības likums (LR Saeima 29.10.1998.)

Pedagoga pienākumi

 • radoši un atbildīgi piedalīties attiecīgo izglītības programmu īstenošanā,
 • audzināt krietnus, godprātīgus cilvēkus - Latvijas patriotus,
 • pastāvīgi pilnveidot savu izglītību un profesionālo meistarību,
 • ievērot pedagogu profesionālās ētikas normas,
 • nodrošināt izglītojamo iespējas īstenot savas tiesības izglītības iestādē,
 • ievērot bērna tiesības,
 • īstenot izglītības programmu sadarbībā ar izglītojamā ģimeni,
 • izglītības iestāžu pedagogi ir atbildīgi par savu darbu, tā metodēm, paņēmieniem un rezultātiem.

  Informācijas avots: Izglītības likums (LR Saeima 29.10.1998.)Atceries, ka konfliktsituācijā Jums var palīdzēt:

Darba strīdus gadījumā:

Izglītības normatīvo aktu pārkāpuma gadījumā:

Ja skolēns traucē sabiedrisko kārtību

(aizskar Jūsu godu un cieņu, rupji runā, fiziski aizskar Jūs, citus skolēnus vai citus izglītības iestādes darbiniekus, bojā inventāru u.tml.):

 • Skolēnu vecāki;
 • Izglītības iestādes administrācija;
 • Izglītības iestādes apsardzes dienests;
 • Pašvaldības policija;
 • Valsts policija.

Psiholoģiskas, emocionālas iespaidošanas vai vardarbības gadījumā:

 • Krīzes centrs „Skalbes”, krīzes tālr.: 7222922, www.skalbes.lv
 • Resursu centrs „Marta”, tālr.: 7378539,  www.marta.lv

Pēdējo reizi atjaunota: 05/03/2015

Unikālie apmeklētāji - šodien: 1623, kopā: 644358

Copyright © Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija

 
Nosūtīt ieteikumus un komentārus par mājaslapu